Małżeństwo

Kursy przedmałżeńskie

w Diecezjalnym Domu Formacyjnym

​​Duszpasterstwo Rodzin Rejonu Nyskiego zaprasza narzeczonych do udziału w weekendowych lub stacjonarnych kursach przedmałżeńskich. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.rodzinnanysa.pl oraz na plakatach.”

Małżeństwo będące głęboką wspólnotą życia i miłości nie jest instytucją czysto ludzką. Sam bowiem Bóg jest jego twórcą, gdyż stworzył człowieka z miłości i powołał go także do miłości trwałej i nieodwołalnej. Od samego początku Pan Bóg ustanowił małżeństwo jako trwały i nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety.
Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Z Jego woli mają oni tworzyć wspólnotę, być Jego współpracownikami w dziele stwarzania człowieka. Fundamentem tej wspólnoty ma być miłość wzajemna. Chrystus podniósł małżeństwo do godności sakramentu, swoją łaską uświęca miłość mężczyzny i kobiety, umacnia ją i doskonali.

Związek małżeński zawarty w Kościele Katolickim jest Sakramentem, który z woli Bożej i ustanowienia Chrystusa jest nierozerwalny, dlatego też osoby pragnące żyć ze sobą razem przez całe życie powinny dobrze przygotować się do małżeństwa. To przygotowanie dokonuje się przez całe życie. Bezpośrednim okresem przygotowania jest narzeczeństwo.

Aby zawrzeć sakrament małżeństwa należy:

 1. zgłosić się do kancelarii parafialnej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu
 2. przedłożyć następujące dokumenty:
  • dowód osobisty
  • zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (dot. małżeństw “konkordatowych”)
  • aktualne świadectwo chrztu świętego (ważne 6 miesięcy)
  • świadectwo bierzmowania
  • ostatnie świadectwo nauki religii
  • zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim